Reklamacije

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na tebe kao potrošača.

To zapravo znači da ako prilikom kupovine ustanoviš da postoji neslaganje između onoga što smo ti potvrdili i onoga što si dobio (u gumama ili obavljenoj usluzi), tvoje je pravo da se na to žališ i tražiš da te obeštetimo.

Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po zakonu, možeš da prijaviš:

  • usmeno, na broj telefona 034 324 001
  • elektronskim putem, na e-mail adresu office@bakidoo.com
  • pisanim putem, na adresu "Baki" doo, Kraljevačkog bataljona 129-131, 34000 Kragujevac

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

VAŽNO:

Nama je bitno da saznamo ako je došlo do nekog neslaganja ili nesaobraznosti!

Zato te molimo da nas kontaktiraš na 034 324 001 kako bismo mogli da blagovremeno reagujemo. Hvala unapred!