Usluge
12.12.2019.

Saveti o akumulatorima

Nakon dužih perioda skladištenja (12 meseci ili više) biće potrebno napuniti akumulator ako mu napon padne ispod odgovarajućeg nivoa. Prilikom punjenja se pobrinite za svoju kao i sigurnost drugih tako što ćete se pridržavati sigurnosnih saveta (kao što su nošenje zaštitnih naočara).

Za punjenje automobilskog akumulatora pročitajte korisnički priručnik automobila kao i priručnik koji ste dobili uz punjač. Pročitajte sigurnosna uputstva koja ste dobili uz punjač i akumulator. Ne zaboravite da akumulatori sadrže eksplozivne vodonik-kiseonik gasove i sumpornu kiselinu koja može da izazove teške opekotine.


Akumulatori oslobadjaju zapaljive gasove !!

Kako napuniti prazan akumulator putem kablova drugog automobila? 

» Pozitivnu klemu (+) spojte na pozitivni pol (+) praznog akumulatora.

» Drugi kraj pozitivne (+) kleme spojte na pozitivni (+) pol drugog akumulatora.

» Negativnu (-) klemu spojte na negativni (-) pol drugog akumulatora.

» Na kraju spojite negativnu (-) klemu na blok motora vozila sa praznim akumulatorom, podalje od akumulatora i karburatora. 

» Proverite jesu li kleme dovoljno udaljene od lopatica ventilatora, pojasa i drugih       pokretnih delova oba motora.

» Pokrenite vozilo i odvojte kleme obrnutim redosledom od spajanja.


Kako bezbezdno napuniti akumulator?

» Napunite svoj akumulator do kraja što je pre moguće nakon svakog pražnjenja.

» Obavezno proverite da li ste odabrali pravi punjač za svoj akumulator.

» Nikada nemojte da koristite punjač bez opcije automatskog isključivanja.

» Preporučuje se elektronski, naponom upravljani punjač akumulatora, po mogućnosti temeljen na tipu punjenja IUoU.

» Punjenjem se izbegava stratifikacija tj. raslojavanje kiseline (nije potrebno kod AGM akumulatora).

» Koristite punjač IU karakteristika i većeg napona punjenja (2.6 V/ćelija).

» Ovakvo prepunjavanje akumulatora preporučuje se isključivo za kratak period kako bi se izbegao gubitak vode.

» Napon otvorenog kola nakon punjenja trebalo bi da iznosi 2.12 - 2.13 V/ćelija.

» Za svaki 0/1 V razlike do 12.7 / 12.8 V, akumulator treba puniti 1 sat.

» Nikada nemojte da punite smrznute akumulatore ili one čija je temperatura viša od 45˚.

» Pozitivan pol akumulatora (+) spojite na pozitivan pol punjača, a negativan pol akumulatora na negativan pol punjača.

» Ne uključujte punjač dok akumulator ne bude do kraja spojen.

» Kada se punjenje završi, najpre isključite punjač.

» Ako se akumulator zagreje ili ako počne da ističe kiselina, prekinite s punjenjem!

» Pobrinite se za dobru ventilaciju tokom punjenja.


Kako da znate koji akumulator odgovara Vašem vozilu?

» Veličina akumulatora – veličina akumulatora koja odgovara dimenzijama Vašeg vozila. Mnoga vozila mogu prihvatiti više od jedne veličine.

» Struja hladnog starta (engl. Cold Cranking Amps, CCA) - CCA od ogromne je važnosti kao pokazatelj osobina pokretanja. To je vrednost u amperima koju akumulator može podržavati 30 sekundi pri temperaturi od 0˚F (-17,8˚C) dok se napon akumulatora ne smanji do neupotrebljivog nivoa.

» Rezervni kapacitet (engl. Reserve Capacity, RC) - pomaže pri napajanju električnog sistema Vašeg vozila ako alternator zakaže. Govori nam koliko minuta akumulator može osiguravati dovoljno snabdevanje električnom strujom pre no što napon padne ispod minimalne vrednosti potrebne za pokretanje vozila.

Uopšteno važi, za CCA kao i RC, što je veća vrednost, to bolje. Živite li u hladnom podneblju, CCA bi trebao biti važan kriterijum prilikom izbora akumulatora. Međutim, ako živite u toplom podneblju, nije Vam potreban CCA izrazito visoke vrednosti.


U Baki servisnim centrima možete besplatno proveriti stanje svog akumulatora. Profesionalni aparat meri stepen napunjenosti akumulatora i pokaznu snagu akumulatora.

» Kada unimer (uredjaj koji pokazuje stanje akumulatora) prikaže 12,6V to znači da je akumulator 100% pun akumulator  I  12,4V znači da je 75% pun akumulator  I  12,2V znači da je 50% pun akumulator   I  12,0V znači da je 25% pun akumulator  I 11.8V znači da je  akumulator prazan.

» Saznajte više o akumulatorima » OVDE

Slični članci

06.
Sep.
2022.
Usluge
Šta treba da znate o vulkanizerskim uslugama?  
16.
Dec.
2019.
Usluge
Dobro dosli u naš servis! Sta radimo? Kako do nas? Do kada radimo?
12.
Dec.
2019.
Usluge
Od kvaliteta motornog ulja korišćenog u Vašem vozilu zavisi i  stanje motora. U vreme rapidnog razvitka automobilske industrije  moto...