Usluge
25.12.2017.

SERVISIRANJE KOČIONOG I UPRAVLJAČKOG SISTEMA

Kočioni sistem je najvažniji bezbednosni sistem na Vašem vozilu i treba ga proveravati redovno na svakih 5.000 km, ili odmah ako posumnjate da postoji problem.

Kočnice služe da uspore, ili zaustave vozilo tj. da obezbede kontrolu nad vozilom u bilo kojim uslovima. Kada se pritisne papučica kočnice sila generiše hidraulični pritisak u glavnom kočionom cilindru. Ovaj pritisak se prenosi kroz hidraulične vodove i creva do cilindara točka i čeljusti i putem pločica vrši pritisak na kočioni disk, ili putem paknova na doboš. Rezultat trenja usporava vozilo u odnosu na količinu sile kojom je pritisnuta pedala kočnice.

Pločice i paknovi su najizloženiji deo kočionog sistema i najbrže se troše, pa ih treba pravovremeno zameniti. Ne dozvolite da se obloge pločica i paknova potroše toliko da dođe do kontakta metal o metal jer to obično znači mnogo više troškove zamene diskova i/ili doboša. Ručnu kočnicu takođe treba redovno proveravati i podešavati.

Normalno funkcionisanje kočnica nije moguće bez kočione tečnosti. Kočiona tečnost je higroskopna pa pod uticajem vlage gubi propisane karakteristike. Potrebno je zameniti svake dve godine naročito ako je vozilo opremljeno ABS-om.

Faktori koji utiču na habanje kočnica:

  1. Vozačke navike,
  2. Radni uslovi,
  3. Tip vozila,
  4. Kvalitet materijala kočionih obloga.

U našim servisima vršimo servisiranje kočionog sistema koje podrazumeva:

1. Zamenu diskova,

2. Zamenu pločica/paknova,

3. Zamenu kočionog creva,

4. Zamenu kočionog ulja,

5. Proveru vlažnosti kočionog ulja,

6. Zamenu sajle ručne.

Servisiranje upravljačkog sistema

Sistemi upravljanja uz sisteme za kočenje su jedni od najbitnijih sistema na vozilu iz perspektive bezbednosti. Sistemi upravljanja imaju zadatak da precizno održavaju i menjaju pravac kretanja vozila. Prilikom upravljanja se komanda vozača prenosi putem sistema upravljanja na upravljačke točkove vozila.

Savremeni sistemi za upravljanje bi trebalo da ispune sledeće uslove:

- obezbeđivanje stabilnog kretanja vozila prilikom vožnje u pravcu i pri tome volan treba da ima što manji prazan hod,

- obezbeđivanje odgovarajuće sile na volanu prilikom zakretanja u vožnji,

- odgovarajuća kinematika sistema upravljanja koja u krivini omogućava kotrljanje upravljačkih točkova sa što manje bočnog klizanja,

- spontano vraćanje upravljačkih točkova iz položaja za krivolinijsko kretanje u položaj za pravolinijsko kretanje,

- što manji prenos udara sa točkova na volan,

- održavanje proporcionalnosti između momenata zakretanja volana i momenata zakretanja upravljačkih točkova („osećaj“ na volanu, povratna informacija o kontaktu pneumatika sa podlogom).

Vozač može da menja ugao pod kojim su upravljački točkovi pomoću različitih elemenata povezani i čine sistem upravljanja. U opštem slučaju sistemi upravljanja kod putničkih vozila se sastoje od sledećih celina:

- komandni mehanizam (volan sa pripadajućim, najčešće zglobnim vratilom),

- upravljački prenosnik (zupčasta letva, pužni mehanizam, kombinovani mehanizam...),

- prenosni mehanizam (spone, zglobovi....),

- upravljački točkovi.

U našim servisima vršimo servisiranje upravljačkog sistema kod vozila sa hidrauličnim volanom koje podrazumeva: 

1. Zamenu glave upravljača,

2. Zamenu servo pumpe, 

3. Zamenu servo ulja.

Slični članci

06.
Sep.
2022.
Usluge
Šta treba da znate o vulkanizerskim uslugama?  
16.
Dec.
2019.
Usluge
Dobro dosli u naš servis! Sta radimo? Kako do nas? Do kada radimo?
12.
Dec.
2019.
Usluge
Od kvaliteta motornog ulja korišćenog u Vašem vozilu zavisi i  stanje motora. U vreme rapidnog razvitka automobilske industrije  moto...