Pravo na odustajanje

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao potrošač imaš pravo na reklamaciju po osnovu odustanka od ugovora na daljiinu, u roku od 14 dana od datuma zaključenja ugovora.

Ova mogućnost je poznatija pod nazivom garancija zadovoljstva.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možeš da ostvariš popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se dostavlja nakon naručivanja na Baki doo sajtu, na mejl adresu iz narudžbenice a po tvom zahtevu.

Tvoja obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostaviš nama:

elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu office@www.bakidoo.com, ili

poštom (original), na adresu "Baki" doo, Kraljevačkog bataljona 129-131, 34000 Kragujevac

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

VAŽNO:

Ukoliko gume nisu montirane i takve ih vratiš, Baki doo ti vraća kompletan iznos uplatom na tvoj žiro račun. U slučaju da su gume montirane (korišćene), a ne potpadaju pod redovan reklamacioni postupak, ti se jednostavno predomisliš, Baki doo se obavezuje da ti izvrši povrat sredstava uplatom na žiro račun, u iznosu umanjenom u zavisnosti od stanja guma koje vraćaš, a na bazi naše procene. Skrećemo ti pažnju da kao potrošač odgovaraš za umanjenu vrednost robe ukoliko zahtev za odustanak od ugovora na daljinu podneseš nakon što si izvršio montažu/demontažu i balansiranja guma koje su predmet povrata. Zato te molimo da nas kontaktiraš na 034 324 001 ako postoji bilo kakvo nezadovoljstvo pre nego što montiraš kupljene gume. Hvala unapred!